بیمه عمروحوادث گروهی

بیمه عمروحوادث گروهی

زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه داردکه گاه منجر به زیانهای غیرقابل جبرانی میگردد ، بیمه مکانیزمی است که در آن ریسک (خطر) از اشخاص یا اموال به شرکتهای بیمه منتقل گردیده و در این بین شرکتهای بیمه با ایجاد صندوقی متشکل از پرداختهای بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه اقدام می نمایند. مدیریت بیمه های عمر و حوادث بیمه دانا با تحت پوشش قرار دادن تعداد کثیری از هموطنان عزیز امید دارد تا ضمن استفاده از کارشناسان مجرب و فن آوری روز، با ارائه طرحهای متنوع رضایت شما بیمه گذاران و بیمه شدگان گرامی را جلب نماید.

 – قرارداد اجباری

 قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت

– قراردادهای اختیاری

– قراداد بیمه عمر و حوادث جمعی

– قراداد بیمه حوادث جمعی

– قرارداد بیمه عمر جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضا خانواده

– قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی

– قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی

– قرارداد بیمه حوادث جمعی مهدهای کودک

– قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

– قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا

Date

جولای 29, 2016

Category

بیمه, بیمه عمروحوادث گروهی, بیمه های اشخاص