بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

بیمه دانا شركت نمايندگي بيمه مانا يار دانا كد 5030 > بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان

در این قرارداد همسر و فرزندان پرسنل اصلی نیز تحت پوشش عمر و حوادث گروهی(همانند توضیحات مندرج در قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی) قرار می گیرند.

Date

اکتبر 23, 2015

Custom Field

Enter some text here