بیمه عمر و پس انداز

بیمه عمر و پس انداز

بیمه‌های عمر و پس انداز

بیمه هاي زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه اي در جهان به ویژه در کشورهای توسعه يافته می‌باشد. هدف اساسی اين بیمه‌ها علاوه بر تأمین پوشش های بیمه ای ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

  • تعاريف و مفاهيم بيمه هاي عمر
  • بيمه قراردادي است دوطرفه كه به موجب آن يكي از طرفين تعهد مي كند در ازاي دريافت حق بيمه از طرف ديگر ،‌سرمايه اي را يكجا يابه اقساط در صورت حيات يا فوت بيمه شده به ذينفع بپردازد.
  • بيمه گذار :‌ شخصي است حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد .
  • بيمه شده ‌: شخصي است حقيقي كه فوت يا حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن و سلامتي او اساس محاسبه حق بيمه قرار مي گيرد.
  • استفاده كننده : شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد به نفع او منعقد گرديده و از مزاياي آن بهره مند مي گردد .

 انواع بیمه های عمر

 *بيمه عمر جامع ارمغان زندگي

بيمه عمر جامع ارمغان زندگي بيمه دانا پاسخ مناسبي به تمامي نيازهاي بيمه گذاران محترم است. در اين نوع بيمه نامه علاوه بر بهره مندي از سود سرمايه گذاري مناسب ، بيمه شده ميتوا ند از پوشش هاي متنوع بيمه اي نيز برخوردار گردد.

Date

جولای 29, 2016

Category

بیمه, بیمه عمر و پس انداز, بیمه های اشخاص