بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه اتومبیل

بيمه بدنه

دراين نوع بيمه نامه ، تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به وسيله نقليه بيمه شده است . به عبارت ديگر ، بيمه گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي نمايد در مقابل دريافت حق بيمه و پس از بازديد و تاييد سلامت اتومبيل ، چنانچه به علت هريك از حوادث مشمول بيمه اعم از آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگوني ، سقوط )و سرقت ،وسيله نقليه بيمه شده ازبين رفته و يا به آن خسارت وارد شود ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند.

پوشش هاي تکمیلی بيمه بدنه :

علاوه بر خطرات اصلي تحت پوشش مذكور در بيمه بدنه ، خطرات ذيل نيز با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار ميگيرند :

1-سرقت قطعات اصلي و اضافي منصوبه برروي خودرو

2-شكست شيشه و پاشيده شدن مواد اسيدي

3-هزينه اياب و ذهاب بيمه گذار در ايام تعمير وسيله نقليه خسارت ديده

4-سيل و زلزله و آتشفشان

Date

جولای 29, 2016

Category

بیمه اتومبیل, بیمه بدنه, بیمه های اموال