طرح خرید نقدی بیمه

بیمه شخص ثالث اتومبیل یک بیمه اجباری است و تعهدات آن استاندارد و از پیش تعیید شده است. شما در این بیمه نامه فقط می توانید تعهدات مالی را تعیین کنید که برای سالل 1398 حداقل نود میلیون ریال تعیین شده و تا حداکثر هشتصد میلیون ریال قابل افزایش است.

طرح نقدی غیر حضوری

برای استفاده از خدمات غیر حضوری تمدید بیمه نامه اتومبیل کافیست اطلاعات زیر را تکمیل کنید : (تکمیل اطلاعات به منزله صدور بیمه نامه نمی باشد)

مرحله 1 از 5 - مشخصات بیمه گذار و استفاده کننده از تسهیلات :

0%
  • مشخصات بیمه گذار :

  • لطفا کیبرد را درحالت انگلیسی قراردهید.

با عنایت به مشکلات پیش آمده برای اقدامات حضوری تمدید بیمه نامه پیشنهاد می کنیم از فرم بالا برای تمدید بیمه نامه خود استفاده نمایید و به سایر افراد نیز پیشنهاد دهید.