بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

بيمه هاي اتومبيل شامل بر سه نوع است

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث

بيمه حوادث راننده (اين دو بيمه نامه بهمراه يكديگر ارائه ميگردد و بعنوان بيمه شخص ثالث شناخته مي شود)

بيمه بدنه

بيمه نامه شخص ثالث

دراين نوع بيمه ، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني و مالي ) تحت پوشش قرار مي گيرد . منظور از خسارت بدني ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی ،نقص عضو ،از کار افتادگی ( جزئی کلی -موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد(هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه خواهد شود). منظور از خسارتهای مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه ،به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و درايران نيز از سال 1347 تاكنون داشتن آن اجباري است و پوششهای مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی ، به صورت پوشش هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي شود .

بيمه حوادث راننده

دراين بيمه نامه خسارت جانی وارده به راننده وسيله نقليه بيمه شده در اثر حوادث رانندگي تحت پوشش قرار می گیرد . براساس اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه تا سقف مشخص شده در بيمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است .

بيمه بدنه

دراين نوع بيمه نامه ، تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به وسيله نقليه بيمه شده است . به عبارت ديگر ، بيمه گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي نمايد در مقابل دريافت حق بيمه و پس از بازديد و تاييد سلامت اتومبيل ، چنانچه به علت هريك از حوادث مشمول بيمه اعم از آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگوني ، سقوط )و سرقت ،وسيله نقليه بيمه شده ازبين رفته و يا به آن خسارت وارد شود ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند.

پوشش هاي تکمیلی بيمه بدنه :

علاوه بر خطرات اصلي تحت پوشش مذكور در بيمه بدنه ، خطرات ذيل نيز با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار ميگيرند :

1-سرقت قطعات اصلي و اضافي منصوبه برروي خودرو

2-شكست شيشه و پاشيده شدن مواد اسيدي

3-هزينه اياب و ذهاب بيمه گذار در ايام تعمير وسيله نقليه خسارت ديده

4-سيل و زلزله و آتشفشان

مدارک و مراحل لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

1- خسارات شخص ثالث مالي :

مدارك مورد نياز :

1- اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث و كارت خودروي مقصر حادثه

2- اصل بيمه نامه شخص ثالث زيانديده

3- گواهينامه هاي راننده هاي مقصر و زيانديده و كارت ملي ايشان

4- كارت شناسائي خودروي مقصر حادثه

5- اصل سند مالكيت خودرو زيانديده

6- ارائه كروكي تصادف درخسارتهاي بالاتر از 5/2 درصد تعهدات جانی اجباري (به عنوان مثال مبلغ 000ر500ر31 رالد در سال 91 )

7- درخسارت فاقد كروكي كه طرفين حادثه با يكديگر اختلافي نداشته و در تاريخ وقوع حادثه بيمه نامه معتبر داشته باشند مراجعه طرفين حادثه بهمراه خودروهاي مقصر و زيانديده قبل از بازسازي جهت بازديد كارشناس الزامي است .

2- خسارات شخص ثالث جاني :

مدارك مورد نياز :

1- اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث و كارت خودروي مقصر

2- اصل گواهينامه مقصر حادثه و كارت ملي ايشان

3- كروكي تصادف

4- گزارشات و صورتجلسات نيروي انتظامي

پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي ) :

شركت بيمه دانا به منظور رفاه بيمه گذاران محترم و زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي ترافيك كه پس از اين گونه حوادث ايجاد مي شوند ، خسارت مالي واقع شده در محدوده شهر ها را درصورت داشتن شرايط مندرج در پشت كارت بيمه نامه شخص ثالث حداكثر تا میزان تعهدات اجباری مالی(5/2% دیه ماه حرام) بدون گزارش پلیس (کروکی )جبران مي كند .

مدارک و مراحل لازم برای دریافت خسارت بیمه بدنه

مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه بدنه :

1- اصل و کپی گواهینامه راننده (مقصر)

2- اصل و کپی سند اتومبیل (مقصر- برای تشخیص ذینفع خسارت پرداخت شده)

3- اصل و کپی کروکی تنظیم شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ( یا راهور – در موارد خاص گزارش پاسگاه یا گزارش راهور )

4- همراه داشتن وسیله نقلیه برای تخمین میزان خسارت ( در مواردی که امکان جابجایی نباشد ، وقت بازدید توسط کارشناس شعبه تعیین می گردد.)

5- کپی قبض رسید پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه بدنه ( از نمایندگی صادر کننده دریافت می گردد.)

6- کپی عکس های خودرو که در زمان صدور و بازدید اولیه توسط واحد صدور گرفته شده

7- کپی گزارش بازدید اولیه که توسط واحد صدور و هنگام بازدید اولیه تکمیل گردیده

8- اصل و کپی بیمه نامه بدنه و شخص ثالث اتومبیل (مقصر)

9- در صورت پایین بودن مبلغ خسارت احتمالی که کروکی تهیه نشده است مدارک اتومبیل غیر مقصر (شامل اصل و کپی گواهینامه راننده و بیمه نامه شخص ثالث خودرو) و حضور خودرو جهت عکس برداری و تطبیق موارد اعلامی ، الزامی است

فرانشيز خسارت

در پرداخت خسارت بدنه ، بخشي از خسارت به عهده بيمه گذار مي باشد كه اصطلاحاً ((فرانشيز )) ناميده مي شود .

فرانشیز خسارت در شرکت بیمه دانا بشرح ذیل اعمال می گردد:

1- فرانشیز خسارت اول : ده درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500 ریال

2- فرانشیز خسارت دوم : بیست درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500ریال

3- فرانشیز خسارت سوم : سی درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500رالا

قوانین بیمه نامه شخص ثالث و حوادث رانندگان

وظايف و تعهد بيمه گذار

1-اظهار مشخصات خطر و تغييرات حاصل در آن

چنانچه بيمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بيمه از اظهار مطالبي موثر در سنجش خطري كه از آن مطلع بوده خودداري يا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاري بكند ، قرارداد بيمه باطل است ولو آنكه مطالب كتمان شده يا برخلاف واقع در وقوع خسارت هيچگونه تاثيري نداشته باشد . دراين صورت نه فقط حق بيمه هايي كه پرداخته است به او مسترد نمي شود بلكه بيمه گر حق دارد حق بيمه هاي معوق تا تاريخ حادثه را نيزمطالبه و دريافت كند (ماده 12 قانون بيمه )

2-پرداخت حق بيمه

به محض صدور بيمه نامه ، بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه خواهد بود و ملزم است كه حق بيمه را به نحوي كه در بيمه نامه پيش بيني ميشود پرداخت كند و گرنه بيمه گر تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت .

واحدهاي صدور بيمه دانا به منظور حمايت مالي از بيمه گذاران بيمه بدنه آمادگي دارند در زمينه پرداخت حق بيمه تسهيلاتي را در خصوص تقسيط حق بيمه براساس شرايط و مقررات ارائه نمايند .

به منظور تعیین حق بیمه ، می بایست نوع ، مورد استفاده ، ارزش روز خودرو و مشخصات دیگر آن در نظر گرفته شود،لذا اعلام مبلغ دقیق حق بیمه پس از مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید خودرو امکان پذیر می باشد .

3-اعلام تشديد خطر

هرگاه درطول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و یا وضعيت و یا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به بيمه گر اعلام نمايد در غير اينصورت و درصورت وقوع حادثه ، خسارت پرداختي به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه متناسب با خطر خواهد بود .

4- اعلام خسارت

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند .

5-خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل

بيمه گذار بايد از جابه جا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم ) يا تعمير آن خودداري كند ، مگر اين كه موافقت بيمه گر را دراين خصوص جلب كرده باشد . درغير اين صورت بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند .

انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

به ميزان خسارت پرداخت شده حقوق بيمه گذار در قبال اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه منجر به خسارت هستند ، به بيمه گر منتقل مي شود

* مدارك لازم براي خريد بيمه نامه بدنه :

1-مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن 2- تكميل فرم پيشنهاد بدنه در واحدهاي صدور بيمه نامه و بازديد اوليه بدنه خودروتوسط كارشناس بيمه گر 3- ارائه بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن بهمراه استعلام عدم خسارت آن

4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي .

به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت ، لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه ،نوع مورد استفاده ، مالکیت خودرو و نوع پوششهای درخواستی تکمیل گردد .

*ساير موارد و اطلاعات لازم :

توجه داشته باشيد با توجه به اينكه درهنگام پرداخت خسارت ارزش روز خودرو مورد توجه قرار گرفته و در صورت افزایش ارزش خودرو در طول مدت بیمه مراتب جهت پوشش بیشتر اعلام گردد تا ضرر و زياني متوجه بيمه گذار نگردد .

* نحوه تمديد بيمه نامه :

براي تمديد بيمه نامه درصورت مراجعه (تا 24 ساعت ) قبل از انقضاي تاريخ بيمه نامه قبلي نيازي به بازديد اتومبيل نمي باشد لذا به منظور پيوسته بودن تاريخ اعتبار بيمه نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضاي بيمه نامه جهت تمديد آن اقدام فرمايند .

كليه بيمه گذاران و زيانديدگان می بایست حداکثر ظرف مدت حداكثر 5 روز از زمان وقوع حادثه به شعب پرداخت خسارت شركت بيمه دانا مراجعه و اعلام خسارت فرمايند .

قوانین بیمه نامه بدنه

وظايف و تعهد بيمه گذار

1-اظهار مشخصات خطر و تغييرات حاصل در آن

چنانچه بيمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بيمه از اظهار مطالبي موثر در سنجش خطري كه از آن مطلع بوده خودداري يا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاري بكند ، قرارداد بيمه باطل است ولو آنكه مطالب كتمان شده يا برخلاف واقع در وقوع خسارت هيچگونه تاثيري نداشته باشد . دراين صورت نه فقط حق بيمه هايي كه پرداخته است به او مسترد نمي شود بلكه بيمه گر حق دارد حق بيمه هاي معوق تا تاريخ حادثه را نيزمطالبه و دريافت كند (ماده 12 قانون بيمه )

2-پرداخت حق بيمه

به محض صدور بيمه نامه ، بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه خواهد بود و ملزم است كه حق بيمه را به نحوي كه در بيمه نامه پيش بيني ميشود پرداخت كند و گرنه بيمه گر تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت .

واحدهاي صدور بيمه دانا به منظور حمايت مالي از بيمه گذاران بيمه بدنه آمادگي دارند در زمينه پرداخت حق بيمه تسهيلاتي را در خصوص تقسيط حق بيمه براساس شرايط و مقررات ارائه نمايند .

به منظور تعیین حق بیمه ، می بایست نوع ، مورد استفاده ، ارزش روز خودرو و مشخصات دیگر آن در نظر گرفته شود،لذا اعلام مبلغ دقیق حق بیمه پس از مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید خودرو امکان پذیر می باشد .

3-اعلام تشديد خطر

هرگاه درطول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و یا وضعيت و یا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به بيمه گر اعلام نمايد در غير اينصورت و درصورت وقوع حادثه ، خسارت پرداختي به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه متناسب با خطر خواهد بود .

4- اعلام خسارت

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند .

5-خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل

بيمه گذار بايد از جابه جا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم ) يا تعمير آن خودداري كند ، مگر اين كه موافقت بيمه گر را دراين خصوص جلب كرده باشد . درغير اين صورت بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند .

انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

به ميزان خسارت پرداخت شده حقوق بيمه گذار در قبال اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه منجر به خسارت هستند ، به بيمه گر منتقل مي شود

* مدارك لازم براي خريد بيمه نامه بدنه :

1-مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن 2- تكميل فرم پيشنهاد بدنه در واحدهاي صدور بيمه نامه و بازديد اوليه بدنه خودروتوسط كارشناس بيمه گر 3- ارائه بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن بهمراه استعلام عدم خسارت آن

4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي .

به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت ، لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه ،نوع مورد استفاده ، مالکیت خودرو و نوع پوششهای درخواستی تکمیل گردد .

*ساير موارد و اطلاعات لازم :

توجه داشته باشيد با توجه به اينكه درهنگام پرداخت خسارت ارزش روز خودرو مورد توجه قرار گرفته و در صورت افزایش ارزش خودرو در طول مدت بیمه مراتب جهت پوشش بیشتر اعلام گردد تا ضرر و زياني متوجه بيمه گذار نگردد .

* نحوه تمديد بيمه نامه :

براي تمديد بيمه نامه درصورت مراجعه (تا 24 ساعت ) قبل از انقضاي تاريخ بيمه نامه قبلي نيازي به بازديد اتومبيل نمي باشد لذا به منظور پيوسته بودن تاريخ اعتبار بيمه نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضاي بيمه نامه جهت تمديد آن اقدام فرمايند .

كليه بيمه گذاران و زيانديدگان می بایست حداکثر ظرف مدت حداكثر 5 روز از زمان وقوع حادثه به شعب پرداخت خسارت شركت بيمه دانا مراجعه و اعلام خسارت فرمايند .

تعهدات بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث

حوادث مشمول اين بيمه نامه عبارتست از هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط، واژگونی ،آتش سوزي، يا انفجار وسايل نقليه مورد بیمه و نیز خسارتی که از محمولات وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود . اشخاصي كه به سبب حوادث وسيله نقليه مورد بيمه دچار زيانهاي بدني يا مالي مي شوند ثالث تلقي مي شوند به استثناي راننده مسبب حادثه.

خطرات خارج از تعهدات بيمه نامه شخص ثالث

1-خسارات وارده به وسیله نقليه مسبب حادثه

2-خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

3- خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو

4- خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم

5- خسارات ناشي از حوادثي كه درخارج از كشور اتفاق مي افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار دراين موضوع شده باشد.

بيمه حوادث راننده

دراين بيمه نامه خسارت جانی وارده به راننده وسيله نقليه بيمه شده در اثر حوادث رانندگي تحت پوشش قرار می گیرد . براساس اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه تا سقف مشخص شده در بيمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است.

تعهدات بیمه بدنه

بیمه بدنه

چنانچه به علت هريك از حوادث مشمول بيمه اعم از آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگوني ، سقوط )و سرقت ،وسيله نقليه بيمه شده ازبين رفته و يا به آن خسارت وارد شود ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند .

خسارتهاي تحت پوشش

جبران خسارتهاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوطه ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

1-خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني وسقوط موضوع بيمه باشد يا چنانچه درحين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود .

2- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم اصلي همراه آن وارد گردد .

3- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

4- خسارتي كه درجريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود .

5- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هريك از خطرات بيمه شده حداکثر تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است .

هزينه هاي قابل تامين

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خسارت هاي غير قابل جبران

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود :

1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش، اعتصاب و يا تهاجم

2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي هسته اي

3- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد ميشود .

4- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غيرقانوني باشد .

5- درصورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهينامه درحكم بطلان آن نيست .

6- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد .

7- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد واصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد .

8- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه درصورتي كه ناشي از نقص و خرابي دركاركرد آنها باشد .

9- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود .

مهم : انتقال مالكيت

درصورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هريك از انحا. قانوني ، بيمه گذار ميتواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد درصورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت 0

درصورت انتقال مالكيت موضوع بايد به منظور صدور الحاقيه لازم وقبول آن به اطلاع بيمه گر رسانده شود در غیر اینصورت خسارت می تواند به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه متعلقه پرداخت شود.

توجه: چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشد كه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچگونه مسئوليتي براي جبران خسارتهاي وارده در قبال مالك جديد نخواهد داشت .

مدارک لازم برای صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث

مدارك لازم جهت خريد بيمه نامه شخص ثالث و حوادث سرنشين :

1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن

2- بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن

3- تكميل فرم پيشنهاد در واحدهاي صدور بيمه نامه

4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي

– به منظور جلوگيري از تبعات احتمالي در رسيدگي و پرداخت خسارت لازم است فرم پيشنهاد بدقت و براساس مندرجات كارت مورد بيمه و نوع استفاده آن و پوششهای مورد نیاز (درخواستی ) بیمه گذار تكميل گردد .

ساير موارد و اطلاعات :

جهت تمديد بيمه نامه شخص ثالث ، حداقل 72 ساعت (اداري ) قبل از اتمام مهلت بيمه نامه اقدام فرمائيد .

چنانچه بيمه نامه قبلي نداشته و يا از تاريخ اتمام اعتبار بيمه نامه يكسال يابيشتر گذشته باشد معادل صد درصد حق بيمه شخص ثالث اجباري و كمتر از يكسال به نسبت مدت تاخير در حق بيمه بيمه نامه جديد جريمه اعمال ميگردد.

مدارک لازم برای صدور و تمدید بیمه نامه بدنه

مدارك لازم جهت خريد بيمه نامه بدنه :

1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن

2- بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن

3- تكميل فرم پيشنهاد در واحدهاي صدور بيمه نامه

4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي

5-همراه داشتن وسیله نقلیه جهت گرفتن عکس های بازدید اولیه