بخشودگي جرايم بيمه نامه هاي شخص ثالث اتومبيل ها و موتورسيكلت ها

بخشودگي جرايم بيمه نامه هاي شخص ثالث اتومبيل ها و موتورسيكلت ها

با عنايت به بخشنامه شماره 109249/400/97 مورخ 1397/11/15، بخشودگي جريمه صندوق تامين کليه وسايل نقليه فاقد بيمه نامه تا تاريخ 1397/11/30 و جريمه موتورسيکلتها و وسايل نقليه کشاورزي به مدت 6ماه از تاريخ بخشنامه در شركت بيمه دانا انجام مي پذيرد لذا آن دسته از بيمه گذاران كه مايل به تمديد بيمه نامه هاي تاريخ گذشته و يا بيمه نمودن وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خود هستند مي توانند به نمايندگي هاي بيمه دانا مراجعه و بدون پرداخت جريمه ديركرد يا جريمه فقدان بيمه نامه ، وسيله نقليه خود را بيمه نمايند.

user-gravatar
فرهاد شریعتی
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website