دفتر نمایندگی بیمه دانا کد 8097 با مسئولیت فرهاد شریعتی از سال 1389 شروع به فعالیت در زمینه ارائه خدمات بیمه ای شامل مشاوره به شرکت های خصوصی و دولتی و صدور بیمه نامه های آنان نموده است.

 

  • کادر متخصص در زمینه فعالیت بیمه ای
  • استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تخصصی بیمه
  • ارتباط چند جانبه با بیمه گذاران و بیمه شده ها
  • مشاوره بیمه ای برای مشتریان
  • پیشنهادات بیمه ای و بهینه سازی بیمه نامه های مشتریان

 

چرا ما را انتخاب می کنید؟

اشتیاق ما رضایتمندی شما است

برای ایجاد رضایتمندی شما هر آنچه در توان باشد انجام می دهیم ...

انگیزه ما خدمت است

ارائه بهترین شرایط را،خدمت به مشتریان می دانیم ...

تخصص ما بیمه است

ما کاری را که در آن متبحر باشیم انجام میدهیم ...

اعتبار ما نظر شما است

نظرات شما نسبت به کار ما اعتبار ما را می سازد ...

پشتوانه ما منافع شما است

تامین منافع شما را در اولویت نهاده ایم ..

آسودگی ما آسایش شما است

وقتی آسوده ایم که با پوشش های بیمه ای ما،در آسودگی به سر ببرید ...