طرح مهردانا

ارائه تسهيلات به خريداران بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل و بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل و آتش سوزي

مدارك مورد نياز :

 1. كپي كارت ملي.
 2. كپي صفحه اول شناسنامه.
 3. كپي فيش حقوق (كاركنان شركت ها و بازنشستگان و مستمري بگيران)يا جواز كسب يا تكميل فرم خوداظهاري درآمد.
 4. يك فقره چك (صياد) به مبلغ بيمه نامه هاي خريداري شده.

شرايط تسهيلات :

 1. مبلغ تسهيلات : حداكثر 25.000.000 ريال كه حق بيمه مازاد بر آن به صورت اقساط با چك قابل پرداخت است.
 2. نحوه دريافت تسهيلات : تمامي مراحل در دفتر بيمه دانا در دو مرحله استعلام از بانك و صدور بيمه نامه انجام مي پذيرد.
 3. افراد تحت پوشش طرح : تمامي شهروندان كه چك برگشتي و اقساط پرداخت نشده در سيستم بانكي كشور نداشته باشند.
 4. تضمين پرداخت اقساط  وام : اين وام نياز به ضامن ندارد ولي در صورتي كه شخص چك نداشته باشد مي تواند با پشت نويسي چك يكي از آشنايان و ارائه كپي كارت ملي و صفحه اول شناسنامه ايشان از طرح بهره مند شود.

نحوه اجرا :

 1. ارسال بيمه نامه قبلي براي تعيين حق بيمه. (اين طرح بر اساس صدور بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل است كه بيمه گذار مي تواند در كنار(همراه) بيمه نامه شخص ثالث خود ، بيمه نامه بدنه و آتش سوزي منزل مسكوني را با همان شرايط ابتياع نمايد)
 2. ارسال كپي كارت ملي و كپي صفحه اول شناسنامه و كپي فيش حقوق يا جواز كسب يا فرم خوداظهاري درآمد به نمايندگي از راه هاي مشخص شده. (كارتابل سازماني-فضاي مجازي)
 3. در صورت پذيرش استعلام توسط بانك ، مراجعه به دفتر نمايندگي براي امضاي درخواست تسهيلات و تحويل چك و پرداخت 100.000 ريال موجودي اوليه حساب تسهيلات.
 4. صدور تحويل بيمه نامه .
 5. در صورت عدم پذيرش بانك ، صدور بيمه نامه در ساير طرح ها مانند اقساط با سه چك دو ماهه براي بيمه شدگان قبلي دفتر نمايندگي .

نحوه پرداخت اقساط به بانك :

در زمان صدور بيمه نامه ، شماره كارت مجازي به بيمه گذار ارائه مي شود كه اقساط ماهانه  به آن شماره كارت از روش هاي موجود در سيستم بانكي كشور واريز مي شود.

شماره تلفن  كارشناس راهنمايي و هماهنگي :                                                               ( داخلي 2 )       03136210062

شماره تلفن فضاي مجازي :                                                                                                                      09303084946

ايميل :                                                                                                                                Mydana.ir@gmail.com

آدرس :                   اصفهان بلوار دانشگاه حدفاصل دروازه شيراز و سه راه توحيد روبروي در اصلي دانشگاه اصفهان مجتمع پرديس واحد 264